List of 5 Intel core i5 vs m1

Below are the best information about Intel core i5 vs m1 public topics compiled and compiled by our team

1 Chip Apple M1 có thực sự mạnh mẽ như quảng cáo?

 Chip Apple M1 có thực sự mạnh mẽ như quảng cáo?
 • Author: fptshop.com.vn
 • Published Date: 04/13/2022
 • Review: 4.98 (933 vote)
 • Summary: · Theo Apple, M1 cung cấp hiệu suất CPU nhanh hơn 3,5 lần so với Intel Core i7-1060NG7 1,2 GHz được tìm thấy trong thế hệ trước của MacBook Air
 • Matching search results: Theo kết quả chính thức trên Geekbench, MacBook Air với M1 đạt 1.690 điểm cho bài kiểm tra lõi đơn. Điều đó có nghĩa là MacBook Air mới có hiệu suất lõi đơn tốt hơn mọi máy Mac Intel hiện có. Không chỉ mọi MacBook Air của Intel mà còn với mọi máy …

2 Apple M1 vs. Intel Core i5-10210U

 • Author: cpu-benchmark.org
 • Published Date: 12/05/2021
 • Review: 4.63 (395 vote)
 • Summary: Kiểm tra và thông số kỹ thuật điểm chuẩn của Cpu Apple M1 vs. Intel Core i5-10210U – Geekbench 5, Cinebench R20, Cinebench R15 and FP32 iGPU (GFLOPS)
 • Matching search results: Theo kết quả chính thức trên Geekbench, MacBook Air với M1 đạt 1.690 điểm cho bài kiểm tra lõi đơn. Điều đó có nghĩa là MacBook Air mới có hiệu suất lõi đơn tốt hơn mọi máy Mac Intel hiện có. Không chỉ mọi MacBook Air của Intel mà còn với mọi máy …

3 Apple M1 vs Intel Core i5-1240P vs Intel Core i7-1260P

 • Author: notebookcheck.com
 • Published Date: 03/02/2022
 • Review: 4.41 (371 vote)
 • Summary: Apple M1 vs Intel Core i5-1240P vs Intel Core i7-1260P – Benchmarks, Tests and Comparisons
 • Matching search results: Theo kết quả chính thức trên Geekbench, MacBook Air với M1 đạt 1.690 điểm cho bài kiểm tra lõi đơn. Điều đó có nghĩa là MacBook Air mới có hiệu suất lõi đơn tốt hơn mọi máy Mac Intel hiện có. Không chỉ mọi MacBook Air của Intel mà còn với mọi máy …

4 Apple M1 vs Intel Core i5-6200U – GadgetVersus

 • Author: gadgetversus.com
 • Published Date: 03/12/2022
 • Review: 4.25 (338 vote)
 • Summary: Comparison of the technical characteristics between the processors, with the Apple M1 on one side and the Intel Core i5-6200U on the other side
 • Matching search results: Theo kết quả chính thức trên Geekbench, MacBook Air với M1 đạt 1.690 điểm cho bài kiểm tra lõi đơn. Điều đó có nghĩa là MacBook Air mới có hiệu suất lõi đơn tốt hơn mọi máy Mac Intel hiện có. Không chỉ mọi MacBook Air của Intel mà còn với mọi máy …

5 Clip so sánh giữa MacBook Pro M1 liệu có đánh bại hoàn toàn

 • Author: imacpro.vn
 • Published Date: 09/14/2022
 • Review: 4.04 (550 vote)
 • Summary: iMac Pro so sánh tốc độ giữa hai phiên bản MacBook Pro 13 inch chạy vi xử lý Apple M1 vừa ra mắt so với MacBook Pro 13 inch 2020 chạy CPU Intel Core i5 4 
 • Matching search results: Theo kết quả chính thức trên Geekbench, MacBook Air với M1 đạt 1.690 điểm cho bài kiểm tra lõi đơn. Điều đó có nghĩa là MacBook Air mới có hiệu suất lõi đơn tốt hơn mọi máy Mac Intel hiện có. Không chỉ mọi MacBook Air của Intel mà còn với mọi máy …

Related Posts